Naš program

ZA općinu bez deponija

Napuštanje sustava županijskih centara za gospodarenje otpadom
 • Koncept centralizirane obrade otpada je pogrešan u svojoj osnovi i kao takav u koliziji sa temeljnim načelima ispravnog gospodarenja otpadom.
Sanacija postojećih smetlišta
 • Neodgovorno bacanje smeća u prirodu kroz proteklih pola stoljeća, ostavilo je dubok trag, te je nužno čim prije pristupiti sanaciji svih onečišćenih prostora.
Uvođenje ekološke naknade za zagađivače i isplata obeštećenja mještanima na mjesečnoj razini
 • Dovoljno dugo se zagađivačima ovog kraja dopuštalo da gotovo besplatno truju mještane ovog kraja. Takvu praksu je potrebno podhitno zaustaviti i uvesti enormne ekološke naknade.
Uvođenje decentraliziranog bezdeponijskog koncepta i primarne selekcije otpada
 • Odlaganje odvojeno prikupljenog otpada u domaćinstvima i gospodarstvu provode komunalna društva u svakoj jedinici lokalne samouprave
 • Uštede na računima za odvoz otpada zavisno o stupnju odvajanja otpada kroz ugovorni odnos
 • Korištenje postojećih kapaciteta u zemlji ili inozemstvu za zbrinjavanje ostatnog dijela otpada
 • Tretiranje otpada kao sirovine i organizirani otkup prikupljenih sekundarnih sirovina
 • Radikalno smanjivanje količine otpada koji se odlaže prema posebnim uvjetima
 • Štednja vode, energije i sirovina
good_2

ZA zelene tehnologije i održivi razvoj

Organizacija tehničke pomoći za izradu projekata za EU financiranje
 • Osnivanje službe za EU fondove
Povezivanje lokalnih poduzetnika i obrtnika u klastere
 • Bespovratno financiranje
 • Stručna pomoć pri uvođenju
Formiranje zajedničkog tehnološko-proizvodnog poslovnog centra s osiguranom logistikom
 • Korištenje zajedničkih resursa – prijevozna sredstva, alati, strojevi
 • Opremljena konferencijska dvorana
 • Računovodstvene usluge
Poticanje određenih proizvodnih djelatnosti kroz bespovratno financiranje
 • Prerada sirovina izdvojenih iz otpada
 • Tradicijski obrti
 • Tradicijska poljoprivreda
Izmjena koncesije za prikupljanje komunalnog otpada poticanjem predaje prikupljenog otpada lokalnim prerađivačima
Provedba programa „Poticanje energetske efikasnosti“ i subvencioniranje „zelenih tehnologija“
 • Poticanje obnovljivih izvora energije
good_3

ZA bolji komunalni standard

Rekonstrukcija prometnice Marinići – Viškovo – Marčelji:
 • Rotori na raskršćima Radna zona i centar
 • izgradnja oborinske i sanitarne kanalizacije
 • Izgradnja nogostupa i povećanje broja pješačkih prijelaza
 • Uvođenje školskog semafora i adekvatne rasvjete
Javni prijevoz u skladu s potrebama građana i posebno učenika
 • Linije prema Gradu Rijeci s polusatnim razmakom u polascima iz Studene i Kraljevca
 • lokalni autobusni prijevoz povezuje sva naselja i prilagođen smjenskom radu osnovne škole
 • Uvođenje noćne linije vikendom
Omogućiti slobodan prilaz Crkvi u Viškovu i urediti općinski trga „Na Brege“
Premještanje dječjeg igrališta iz opasne prometne zone u centru Viškova
Smanjenje komunalne naknade za legalizaciju objekata i subvencije za uređenje okućnica
Izraditi građevinsku regulativu koja propisuje IZGLED objekta i komunalni standard
good_1